MESQUIDA MORA,S.L. - AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSICE"), posem a la seva disposició la" informació general ", que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web i informació relativa al preu dels productes / serveis que s'ofereixen a través del mateix:

Titular: MESQUIDA MORA,S.L.
Direcció: CAMI PAS DES FRARE-SA SERRA,S/N- BUSTIA RURAL Nº 5. 07260 (Porreres)- Mallorca- Espanya
E-mail: info@mesquidamora.com
Telèfon: 971 647106 Fax: 971168205
NIF B-57761132 i dades registrals: Tom:2501 Llibre :0 Foli:50 Full: PM-69814 Inscrip:1

- Els preus dels productes i serveis oferts en aquesta web, es troben detallats en cadascuna de les àrees corresponents.
- Les marques SINCRONIA BLANC, ROSAT y NEGRE, ACROLLAM BLANC y ROSAT , TRISPOL y SOTIL, així com els seus logotips, són marques registrades i de titularitat exclusiva de MESQUIDA MORA,S.L. i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial Europea amb acord de Marca a nivell Internacional amb extensió a 78 països, quedant, per tant, prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos sense autorització per escrit..
- Els continguts del lloc web www.mesquidamora.com. tant textos, imatges, disseny gràfic, logotips, etc., són titularitat exclusiva de MESQUIDA MORA,S.L. (Porreres) i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial Europea, quedant, per tant, prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos, sense autorització per escrit. - Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer en el lloc web, MESQUIDA MORA,S.L., reconeix a favor dels seus titulars, els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el web, la existència de drets sobre les mateixes
- Tot enllaç de tercers a aquesta web haurà de ser a la seva pàgina principal o d'entrada.
- MESQUIDA MORA,S.L., es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a la seva web, i la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
- La companyia no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

MESQUIDA MORA,S.L., es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions següents:

Queda expressament prohibit:
1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de MESQUIDA MORA,S.L.
2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics, que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema, o d'equips informàtics (maquinari i programari) de MESQUIDA MORA,S.L., o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
5. L'obtenció, o fins i tot l’intent d'obtenció, dels continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

MESQUIDA MORA,S.L., exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis, de tota naturalesa, que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a els continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Tant mateix, l'informem que totes les dades rebudes a través del web seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l'Entitat, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.
MESQUIDA MORA,S.L., fa saber que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d'un arxiu documental. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal per tal de donar compliment als lícits objectius de l'empresa. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza l'entitat, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses a la base de dades anteriorment esmentada. Les dades demanades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, així com per dur a terme tasques bàsiques d'administració, comercialització i prestació dels serveis de MESQUIDA MORA,S.L., SA. Igualment l'informem que vostè té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un mail a: info@mesquidamora.com, per fax al (+34) 971168205 o per correu al CAMI PAS DES FRARE-SA SERRA,S/N , 07260 PORRERES.

El fet d'emplenar un formulari o correu electrònic i enviar-lo a MESQUIDA MORA,S.L., suposa que el / la remitent accepta que les seves dades siguin tractades de manera automatitzada i que s'incloguin a la base de dades de MESQUIDA MORA,S.L., El domicili figura al principi d'aquesta web, amb la finalitat pròpia d'aquest formulari. Les dades seran cancel·lades un cop deixin de ser necessàries per a la finalitat a què es destinen. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i de la correcció de les dades enviades a MESQUIDA MORA,S.L., que rebutja qualsevol responsabilitat per la falta de veracitat o de correcció d'aquestes dades. D'acord amb la Llei, el remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar i cancel·lar, dirigint-se a:

Titular: MESQUIDA MORA,S.L.
Direcció: CAMI PAS DES FRARE-SA SERRA,S/N-BUSTIA RURAL Nº5 07260 (Porreres)- Mallorca- Espanya
E-mail: info@mesquidamora.com
Telèfon: 971 647106 Fax: 971168205
NIF B-57761132